Gila's New Work

גילה קרוקר עברה שינוי מטאורי ולראיה עבודותיה שהן יותר ממוקדות, יוצאות ממרכז ומחולקות ע"י גבולות מסומנים.

הציורים שהם מאין איורים של הטבע, מראים את אהבתה לטבע, לצומח, לפרחים לצבעוניות ולאנשים.

הסדרה נקראת "מרבדים" מרבדי פרחים מאין שטיחים הפרוסים על הבד חלק מהציורים הם על קנבס, עץ, ונייר.

השימוש בצבעי מים, ועפרונות דיו בצורה חופשית אך מסודרת ומאורגנת. אווירת שמחה, אביבית, פרחונית ונעימה. אי אפשר שלא לחייך,לחוש ביופי ובטוב שנמצא אצל הציירת הנותן למסתכל מבט נעים ויפה לחיים.

+972 9 7431218
+972 50 4644764